AFET DURUMUNDA TAKOGRAF KULLANIMI

AFET DURUMUNDA TAKOGRAF KULLANIMI
AETR Sözleşmesinde, afet durumlarında takograf kullanımını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece sel, yangın, güvenlik vs. sebeplerle sürelere uyulamaması durumlarında hareket tarzını açıklayan maddeler vardır. Belirtilen durumlarda, sürücüler sürüş sürelerini uzatabilir, dinlenmeleri daha geç verebilir veya dinlenmelerini bölebilirler. Ama, kural olarak, afet durumlarında yardım malzemelerinin taşınması, AETR Sözleşmesi kapsamı dışında bir çalışmadır. Özellikle Uluslararası nakliyatta çalışan ve yakında tekrar yurtdışına çıkacak sürücüler ile ilgili aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önerilir.
Sürücülerin, yardım malzemesi yüklemek için ilk noktadan hareket ettiği an, tarih ve saat (UTC) olarak kaydedilmelidir. Sürücülerin kartlarını takograftan çıkarmaması önerilir. Ama çıkardıkları durumlarda da zamanlar mutlaka kaydedilmelidir. Sürücünün en son yardım taşıma seferinin bittiği zaman da kaydedilmelidir. Alınabiliyorsa, yardım taşımaları için zabıta, afet yöneticileri veya güvenlik birimlerinden belge alınması faydalı olacaktır.
Eğer sürücüleriniz yapabilirse, her sefer başlangıcında ve bitişinde, takograftan 24 saat etkinlik çıktısı alarak, çıktının arkasındaki bilgiler doldurulmalı (Saat UTC saati olmalıdır) sefer kısaca özetlenmeli, sürücü tarafından imzalanıp saklanmalıdır. Bu kayıtlar 30 gün sürücünün yanında olmalı, sonra firmaya teslim edilmelidir.
Takografın ilk sefer başlangıcında “OUT” (Kapsam dışı) konumuna alınması ve son sefer bitişinde “OUT” konumundan çıkarılması başka bir yöntem olmakla beraber, afet yardım malzemelerinin taşınması AETR Sözleşmesinde ve AB mevzuatında “OUT” konumunun kullanılacağı haller içinde sayılmamıştır. Bu nedenle, itilaflara neden olabileceği hatırda tutulmalıdır. Bu şekilde kullanan firmalar var ise, mutlaka aşağıda açıklandığı şekilde etkinlik belgesi düzenlenmelidir.
Sürücü yol kenarı denetiminde kural olarak önceki 29 gün içinde n e yaptığının hesabını vermek durumundadır. Firmalar sürücüleri sefere göndermeden önce etkinlik belgesi düzenlenmelidir. Bu belgede 17 numaralı hane (sürücü, AETR Sözleşmesi kapsamında olmayan bir araç kullanmıştır.) işaretlenmelidir. Bu belge sefere çıkmadan önce ıslak imzalı olarak sürücüye verilmelidir. Sürücülerimiz bu konu ile ilgili olarak sorun yaşarlarsa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve üyesi olduğunuz derneklere en kısa zamanda bildirmeniz önerilir.
Tüm sürücülerimize kazasız güvenli seyahatler dileriz.