Gerekli Belgeler

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) Nedir?

Tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  (TMGD)   İfa  edeceği  görev  ve  nitelikleri  ADR/RID’in 1.8.3 ncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından  tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla, işletmelerde istihdam edilecek gerçek kişidir.

TMGD eğitimine katılacak kişilerde aranacak şartlar

  • Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak
  • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak
  • TMGDEYB sahibi eğim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimine kalarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğimi tamamlama belgesini almak veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans diplomasına sahip olmak ve bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak