Gerekli Belgeler

ÜDY 1-2 Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişilerin alması gereken belgedir.

ÜDY 1-2 BELGESİ İÇİN KURSUMUZA KAYDINIZI YAPTIRABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

  • Nüfus cüzdanı /Kimlik kartı fotokopisi
  • 2 adetbiyometrik fotoğraf
  • Sürücü belgesi fotokopisi
  • Diploma veya öğrenim belgesi fotokopisi (varsa e-devletten alınabilir)
  • Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

ÜDY 3-4 Uluslararası ve Yurtiçi Yük Taşımacılığı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişilerin alması gereken belgedir.

ÜDY 3-4 BELGESİ İÇİN KURSUMUZA KAYDINIZI YAPTIRABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

  • Nüfus cüzdanı /Kimlik kartı fotokopisi
  • 2 adetbiyometrik fotoğraf
  • Sürücü belgesi fotokopisi
  • Diploma veya öğrenim belgesi fotokopisi (varsa e-devletten alınabilir)
  • Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)