Plaka Basım Atölyesi

Oda bünyesinde kurulu atölyemizde plakalar mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır.Plakalar görevlilerimiz tarafından büyük bir titizlik içerisinde hazırlanmakta ve kaliteli biçimde baskıları gerçekleştirilmektedir.Plaka atölyemiz gerektiğinde,günde 200 çift plaka basabilecek kapasitedir

Trafik Tescil İşlemleri Gerekli Belgeler

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER 

1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi.
2. Uygunluk belgesi.(Teknik Belge)
3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası.
4. ÖTV ödeme belgesi aslı.
5. T.C. kimlik numarasını gösteren belge (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
6. Tescil ve Trafik belgesi. (Trafik Tescil Şube veya Bürosu’ndan)
7. Şoförler Odası’ndan yeni kayıt dosyası.

NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir.
c) Türkiye ticaret sicil gazetesi

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ VEYA NOTERDEN PLAKA DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEN DURUMLARDA TRAFİK TESCİLDEN İSTENİLEN BELGELER

1-Zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi.
2. Araca ait eski trafik belgesi ile plakalar.
3. T.C. kimlik numarasını gösteren belge. (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport )
4. Yeni tescil ve trafik belgesi. (Trafik kuruluşunca tanzim edilip verilmektedir)
5. Şoförler odasından araç tescil dosyası.
6. Aracın muayenesi yoksa muayenenin yaptırılması gerekmektedir.
Not: Noterden araç satın alanların veya adres değişikliği nedeniyle plaka değişikliği
yapanların, (Nüfus dairesinden alınacak Adrese dayalı kayıt sisteminden ikametgah belgesi olmalı) noter satışı tarihi veya adres değişikliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde
plaka değişikliğinin yaptırılması zorunludur. Bir ay geçmesi halinde plaka değişikliği
talebi yerine getirilmez. Plaka sabit kalır.
Kendi adına nakillerde (2) adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1 ) doldurulması gerekmektedir.

Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten son (1) yıl içerisinde alınan; 
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti Aslı.(Faaliyet Belgesi).
b) İmza sirküleri aslı ibraz edilecektir.
c) Türkiye ticaret sicil gazetesi
NOT: Noter satışlarında belge ücretleri noterde, adres değişikliklerinde ise tescil biriminde ödenmektedir.(Plaka basım ücreti hariç)