ODY-2 Gerekli Bilgi Ve Belgeler

ODY 2 Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişilerin alması gereken belgedir.

ODY 2 BELGESİ İÇİN KURSUMUZA KAYDINIZI YAPTIRABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

  • Nüfus cüzdanı /Kimlik kartı fotokopisi
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Sürücü belgesi fotokopisi
  • Diploma veya öğrenim belgesi fotokopisi (varsa e-devletten alınabilir)
  • Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)